Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2614/TCT-CS về vướng mắc khi thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2614/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2614/TCT-CS

V/v: vướng mắc khi thực hiện Luật thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 194CT/DN2 ngày 22/03/2007 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về việc vướng mắc khi thực hiện Luật thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: về nội dung này Tổng cục Thuế đã có công văn số 158/TCT-PCCS ngày 19/1/2007 hướng dẫn cụ thể. Các trường hợp đã tính thuế GTGT đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trước thời điểm công văn số 158/TCT-PCCS không điều chỉnh lại.

2. Tại điểm 3 mục A phần II Thông tư số 08/2005/TT-BTC ngày 26/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng đối với khu thương mại và công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh quy định “hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất vào khu Thương mại – Công nghiệp được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%”

Để được kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất vào khu Thương mại – Công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu Mộc bài – Tây Ninh phải đáp ứng các điều kiện đã quy định tại khoản d.3 điểm 1 mục III Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 được sửa đổi tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT:

- Hợp đồng thương mại theo quy định của Luật thương mại;

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan khu vực kinh tế Tây Ninh về hàng đã xuất khẩu.

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng giữa ngân hàng bên mua và bán;

- Hóa đơn GTGT;

Các trường hợp có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vào khu thương mại và công nghiệp thuộc khu kinh tế Tây Ninh nhưng không đủ thủ tục, hồ sơ nêu trên thì cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào khu kinh tế thương mại tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa và được kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT.

Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh được hạch toán số thuế GTGT đầu vào khi mua hàng hóa, nhận cung ứng của doanh nghiệp nội địa vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế hoặc hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định (nếu là tài sản cố định đầu tư của doanh nghiệp trong khu thương mại và công nghiệp).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết và hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ pháp chế;

- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2614/TCT-CS về vướng mắc khi thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.065
DMCA.com Protection Status