Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2608/TCT-KK năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2608/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 15/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2608/TCT-KK
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nng

Trả lời công văn số 1587/CT-THNVDT đề ngày 04/5/2017 của Cục Thuế thành phố Đà Nng về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

Khoản 12, khoản 19.e Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT;

Khoản 7.a Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Khoản 6.b Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo Hồ sơ thực tế của Công ty TNHH Chương Dương, trường hợp Công ty TNHH Chương Dương ký hợp đồng số W911KB-12-D-0009-0012 ngày 15/9/2014 với Ch đầu tư là U.S. ARMY ENGINEER DISTRICT, AK và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội về việc thiết kế và xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Hải Sơn (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty TNHH Chương Dương không phải tính thuế GTGT đầu ra đối với hoạt động xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Hải Sơn. Đồng thời, Công ty được kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào đã trả của hàng hóa, dịch vụ mua vào để phục vụ cho hoạt động xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Hải Sơn từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2608/TCT-KK năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140