Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 260/TCT-TNCN năm 2015 về khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 260/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 22/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 260/TCT-TNCN
V/v khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Ông Victor Vũ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 120115 ngày 12/01/2015 của ông Victor Vũ tiếp tục vướng mắc về vấn đề khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 27/8/2014 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3628/TCT-TNCN trả lời Ông về việc khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại Mỹ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại Việt Nam.

Ngày 13/11/2014 Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 9739/CT-TNCN hướng dẫn Ông về việc thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam do Ông không phát sinh thu nhập tại nước Mỹ.

Đề nghị ông Victor Vũ căn cứ vào các tài liệu, chứng từ chứng minh liên quan đến thu nhập, số thuế phải nộp, số thuế đã nộp tại Việt Nam và Mỹ (nếu có) và liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để ông Victor Vũ được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 260/TCT-TNCN năm 2015 về khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202