Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2594/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2594/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2594/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 26385/CT-KTT3 ngày 15/10/2012 và công văn số 29704/CT-KTT3 ngày 16/11/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xác định nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH MTV Hanel. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

- Theo quy định tại Điểm 8c Mục II Phần A và Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế GTGT thì:

"c) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật";

"3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này".

- Tại Điều 2 Hợp đồng mua bán vốn góp giữa Daewoo E&C và Công ty TNHH MTV Hanel ngày 22/7/2011 quy định về giá mua và thanh toán như sau:

"Giá mua phần vốn góp là 94.000.000USD (Chín mươi bốn triệu đô la Mỹ)…";

- Tại Điều 3 Hợp đồng mua phần vốn góp có điều kiện giữa Công ty TNHH MTV Hanel và Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành và Công ty cổ phần đầu tư Hợp Thành 1 quy định:

"Điều 3. Giá mua và thanh toán.

3.1. Giá mua phần vốn góp là 94.000.000 (Chín mươi bốn triệu) Đô la Mỹ.

3.2. Bên mua sẽ thanh toán giá mua phần vốn góp cho Bên bán ngay theo lịch biểu sau:

3.3. Bên mua thanh toán cho Bên bán khoản Chênh lệch giá theo lịch biểu sau:

3.3.1. Lần 1: thanh toán 50% tương đương với 4.000.000 (Bốn triệu) Đô la Mỹ cho Bên bán trong vòng một (1) ngày làm việc sau ngày ký kết HĐCNV Daewoo.

3.3.2. Lần 2: thanh toán 50% tương đương với 4.000.000 (Bốn triệu) Đô la Mỹ ngay sau khi Bên mua chính thức là cổ đông của Daeha CP";

- Tại Điều 11 Hợp đồng mua phần vốn góp có điều kiện giữa Công ty TNHH MTV Hanel và Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành và Công ty cổ phần đầu tư Hợp Thành 1 nêu trên quy định:

"Điều 11. Thỏa thuận khác

11.4. Theo quy định trong Hợp đồng Liên doanh, Bên mua sẽ phải chuyển nhượng cho Bên bán không bồi hoàn một phần vốn điều lệ của Bên mua tương đương với 10% vốn điều lệ của Daeha vào năm 2017. Bên mua và Bên bán theo đây đồng ý rằng phụ thuộc vào sự chấp thuận của Chủ sở hữu của Bên bán, việc chuyển nhượng này được thực hiện bằng việc Bên mua sẽ hỗ trợ cho Bên bán và thanh toán khoản hỗ trợ này là 5.000.000 (Năm triệu) Đô la Mỹ cho Bên bán trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày cấp Giấy CNĐT sửa đổi (quy định về nội dung này)/Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và thanh toán theo tỷ giá bán ra của đồng Đô la Mỹ do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán".

- Tại điểm 4 công văn số 6238/UBND-KT ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cho phép:

"4. Công ty TNHH một thành viên Hanel có trách nhiệm:

- Hạch toán tăng vốn chủ sở hữu khoản tiền 5 triệu USD (trừ chi phí thuế phát sinh nếu có) là giá trị quyền lợi, lợi thế chuyển giao vốn góp không bồi hoàn khi bán lại 70% vốn góp của Daewoo E&C trong Công ty Daeha.

- Đối với khoản tiền chênh lệch giá 8 triệu USD hạch toán theo chế độ quy định hiện hành…".

Căn cứ các quy định và hợp đồng nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra tình hình thực tế tại doanh nghiệp: nếu khoản hỗ trợ chênh lệch giá và khoản hỗ trợ chuyển giao vốn góp mà Công ty TNHH MTV Hanel nhận được sau khi đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành và Công ty cổ phần đầu tư Hợp Thành 1 không thuộc phần giá chuyển nhượng vốn thì khoản thu của Công ty TNHH MTV thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Về thuế TNDN:

Tại mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thu nhập khác như sau:

"Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

20. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật".

Tại Điểm 4 công văn số 6238/UBND-KT ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có nêu:

"Công ty TNHH một thành viên Hanel có trách nhiệm"

+ Hạch toán tăng vốn chủ sở hữu khoản tiền 5 triệu USD (trừ chi phí phát sinh nếu có) là giá trị quyền lợi, lợi thế chuyển giao vốn góp không bồi hoàn khi bán lại 70% vốn góp của Daewoo E&C trong Công ty Daeha.

+ Đối với khoản tiền chênh lệch giá 8 triệu USD hạch toán theo chế độ quy định hiện hành.

…"

Khoản thu nhập của Công ty TNHH một thành viên Hanel từ việc chuyển nhượng vốn nêu trên phải tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định và thực tế kiểm tra cụ thể để xử lý theo đúng quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2594/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208