Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2592/TCT-CS về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2592/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2592/TCT-CS
V/v: kê khai, nộp thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Trả lời công văn số 1346/KTTKTC ngày 19/03/2007 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam hỏi về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn tại công văn số 1424 TCT/DNNN ngày 14/05/2004 của Tổng cục Thuế thì:

- Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn có tổ chức đơn vị hạch toán riêng doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác (tư vấn, thiết kế, xây lắp công trình, bán sản phẩm, hàng hóa, kinh doanh phát triển phần mềm tin học…) kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với cơ quan thuế địa phương.

- Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn không có tổ chức đơn vị hạch toán riêng doanh thu, chi phí thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác (tư vấn, thiết kế, xây lắp công trình, bán sản phẩm, hàng hóa, kinh doanh phát triển phần mềm tin học…) đã được xác định chung trong hoạt động kinh doanh bưu chính viễn thông và được nộp về Tập đoàn thì kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế tập trung tại Tập đoàn.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT;
- Ban Pháp chế;
- Lưu: VT; CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2592/TCT-CS về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.976
DMCA.com Protection Status