Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2590/TCT-CS về trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2590/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2590/TCT-CS
V/v: trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty T-T ROYAL

Trả lời công văn ngày 14/05/2007 của Công ty T-T Royal hỏi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại điểm 4.3 mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao có quy định: Các khoản thu nhập không chịu thuế bao gồm: “Tiền ăn định lượng theo chế độ quy định đối với một số công việc, một số nghề đặc biệt; bữa ăn tại chỗ, ăn trưa, ăn giữa ca (trừ trường hợp nhận bằng tiền)”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp các đơn vị sử dụng lao động có phát phiếu ăn hàng tháng cho người lao động để ăn trưa, ăn giữa ca không vượt quá mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định, người lao động sử dụng phiếu ăn của các nhà cung cấp chỉ để đổi lấy các bữa ăn, không đổi lấy bất cứ thứ gì khác và cũng không được hoàn tiền lại tiền mặt nếu các phiếu đó không được sử dụng thì các phiếu ăn phát cho người lao động này sẽ không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và không tính vào quỹ lương để làm căn cứ tính bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

2) Tại điểm 3.2 mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN hướng dẫn: Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: “Chi phí tiền ăn giữa ca do giám đốc hoặc chủ cơ sở kinh doanh quyết định phải phù hợp với hiệu quả sản xuất, kinh doanh nhưng phải đảm bảo mức chi hàng tháng cho mỗi người lao động không vượt quá mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước. Riêng chi phí ăn định lượng cho người lao động đối với một số ngành nghề đặc biệt theo văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Đơn vị sử dụng lao động có ký hợp đồng với Công ty Hậu Cần để cung cấp bữa ăn cho người lao động thì khoản chi phí nêu trên nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và phù hợp với mức chi do Nhà nước quy định thì sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3) Trường hợp Công ty Hậu Cần có thu tiền của Đơn vị sử dụng lao động sau đó chi lại cho Nhà cung cấp đúng bằng số tiền đã thu của đơn vị sử dụng lao động để cung cấp các bữa ăn cho người lao động thì khoản thu này là khoản thu hộ, chi hộ của Công ty Hậu Cần. Công ty Hậu Cần không được hạch toán khoản thu hộ vào doanh thu đồng thời không hạch toán khoản chi hộ vào chi phí của công ty.

Phần phí dịch vụ mà Đơn vị sử dụng lao động và Nhà cung cấp trả cho Công ty Hậu Cần sẽ phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT;
- Ban Pháp chế;
- Lưu: VT; CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2590/TCT-CS về trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.283
DMCA.com Protection Status