Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2588/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2588/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2588/TCT-CS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty Lâm nghiệp Ba Tơ
(Đ/c: Km 27, Quốc lộ 24A, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi)

 

Trả lời công văn không số, đề ngày 16/05/2007 của Công ty lâm nghiệp Ba Tơ gửi tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về Thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục I Danh mục A “Ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định ngành nghề “trồng rừng sản xuất” thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư.

Tại điểm 29 Mục II Danh mục C “Địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn” ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (nêu trên) quy định huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (nêu trên), trường hợp cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục A thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục C thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau:

- Được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Chương III Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên.

- Được miễn thuế TNDN 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Chương III Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên.

Tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây có điều kiện ưu đãi đầu tư theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế theo các điều kiện ưu đãi đầu tư trước đây cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty lâm nghiệp Ba Tơ năm 1999 và năm 2002 có đầu tư vào hai dự án “trồng rừng sản xuất” thuộc Danh mục A “Ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư”, thực hiện tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thuộc Danh mục C “Địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn”, nhưng cả hai dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, vì vậy hai dự án trên được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo các điều kiện ưu đãi quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (nêu trên) cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004: áp dụng thuế suất thuế TNDN 15%, được miễn thuế TNDN 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty lâm nghiệp Ba Tơ biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT tỉnh Quảng Ngãi;
- Vụ Pháp chế;
- Ban Hỗ trợ, Ban Pháp chế;
- Lưu: VT, TTTĐ, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2588/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084
DMCA.com Protection Status