Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2577/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc chính sách ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm

Số hiệu: 2577/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2577/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Số 32 Lê Thánh Tông, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 2781/KHĐT-DN ngày 1/6/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chính sách ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp phần mềm đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoạt động năm 2000, doanh nghiệp không xin Điều chỉnh giấy phép đầu tư theo Thông tư số 123/2004/TT-BTC, từ ngày 1/1/2006, Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 5/6/2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 – 2005 là căn cứ pháp lý để hướng dẫn các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp  tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC không còn hiệu lực thi hành, vì vậy, từ ngày 1/1/2006 nếu doanh nghiệp vẫn còn thời gian được hương ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo thời gian ưu đãi còn lại mà không cần phải Điều chỉnh giấy phép đầu tư.

2. Từ ngày 1/1/2006, Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm mới thành lập thuộc ngành nghề lĩnh vực Danh Mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại Điểm 1.2 Mục III Phần E; Điểm 1.1 và Điểm 2.3 Mục II Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ sở kinh doanh phần mềm có mở thêm chi nhánh thì chi nhánh không phải là pháp nhân mới nên không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở mới thành lập.

3. Doanh nghiệp phần mềm (đã được cấp giấy phép đầu tư hoạt động trong giai đoạn 2000 – 2005 được ưu đãi theo hướng dẫn tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính) từ ngày 1/1/2006 có bổ sung thêm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm và làm dịch vụ phần mềm và đã có dự án đầu tư thực tế thì thuộc diện được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP và các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2577/TCT-PCCS ngày 20/07/2006 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.016

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.28.52