Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 25769/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế về hình thức khuyến mại của doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 25769/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 28/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25769/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ SecureMetric
(Địa chỉ: Phòng 203B nhà 22 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
MST: 0103682805)

Trả lời công văn không số đề ngày 02/02/2017 hỏi về chính sách thuế và công văn không số đề ngày 27/3/2017 về việc bổ sung tài liệu của Công ty TNHH Công nghệ SecureMetric (sau đây gọi tắt là Công ty”), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quy định:

+ Tại Điều 92 quy định về các hình thức khuyến mại.

+ Tại Điều 101 quy định về đăng ký hoạt động khuyến mại, thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại:

“1. Trước khi thực hiện hoạt động khuyến mại, thương nhân phải đăng ký và sau khi kết thúc hoạt động khuyến mại, thương nhân phải thông báo kết quả với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại...

- Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư s 39/2014/TT-BTC như sau:

a) Sửa đi, bổ sung hưng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)....

- Căn cứ Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định về giá tính thuế.

- Căn cứ hợp đồng mua bán số SMVN 2017-0001 ngày 06/02/2017 ký giữa Công ty TNHH Công nghệ SecureMetric và Công ty Cổ phần thương mại - dịch vụ ứng dụng di động (APPSMO) gửi kèm công văn không số đề ngày 27/3/2017 về việc bổ sung tài liệu của Công ty TNHH Công nghệ SecureMetric.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Công nghệ SecureMetric ký hợp đồng bán hàng hóa cho khách hàng, theo đó Công ty sẽ cung cấp một lượng hàng tương đương 5% lượng hàng bán ra cho khách hàng hoặc một số phụ kiện tùy từng hợp đồng mà bên khách hàng không phải trả tiền cho phần hàng cung cấp thêm, Công ty không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại theo quy định tại Điều 101 Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 thì đây không phải là hình thức khuyến mại. Công ty phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định đối với số hàng hóa, phụ kiện cung cấp thêm cho khách hàng.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Công nghệ SecureMetric biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: K.T1, Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 25769/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế về hình thức khuyến mại của doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


428

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123