Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 25662/CT-TTHT năm 2017 sử dụng hóa đơn, chứng từ cho hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 25662/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 28/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25662/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn, chứng từ cho hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 443/UBND-BQLDA ngày 10/04/2017 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân hỏi về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ cho hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 20413/CT-QLAC ngày 17/4/2017 hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc nghiên cứu thực hiện và liên hệ Chi cục Thuế quận Thanh Xuân để được hướng dẫn cụ thể thủ tục đăng ký thuế, mua hóa đơn hoặc đặt in, tự in hóa đơn theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, địa chỉ: G23-24 Thành Công, đường Nguyên Hồng, qun Ba Đình, Hà Nội) để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng pháp chế;
- Phòng Quản lý ấn chỉ;
- Chi cục Thuế quận Thanh Xuân (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 25662/CT-TTHT năm 2017 sử dụng hóa đơn, chứng từ cho hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


337

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108