Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2550/TCT-CS năm 2017 áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2550/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2550/TCT-CS
V/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công TNHH Thương mại Dịch vụ F&F.
(Địa chỉ: A200.02 Tòa nhà Sarimi, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5304/VPCP-ĐMDN ngày 24/5/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công TNHH Thương mại Dịch vụ F&F về thủ tục đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT.

Về kiến nghị của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Theo trình bày của Công TNHH Thương mại Dịch vụ F&F, Công ty thành lập năm 2014, tại thời điểm thành lập Công ty đã nộp Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) để đăng ký áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với Chi cục Thuế Quận 2. Thời gian từ lúc thành lập cho đến Quý 3 năm 2016, Công ty không phát sinh thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào do chưa hoạt động gì. Ngày 14/11/2016 Công ty đi vào hoạt động, doanh thu tháng 12/2016 là 660 triệu đồng. Ngày 02/12/2016 Công ty đã đăng ký tự in hóa đơn, công bố phát hành hóa đơn và quyết định tự in hóa đơn qua mạng theo như quy định và từ đó đến nay sử dụng hợp lệ hóa đơn GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế theo trình bày của Công ty, đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty nộp Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế Quận 2) để đăng ký áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2017.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công TNHH Thương mại Dịch vụ F&F được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp-VPCP (đ
b/cáo);
- C
ng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website T
CT;
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP - TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2550/TCT-CS năm 2017 áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


564
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211