Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2539/TCT-CS năm 2013 vướng mắc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2539/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 08/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2539/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20/CT-THNVDT ngày 14/01/2013 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với Dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây dựng Việt Úc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2.2, Mục I, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu...”.

Tại Điểm 6, Phần I, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009, có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp...”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, theo hồ sơ do Cục thuế cung cấp có nêu trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Việt Úc được thành lập từ năm 2004 và vẫn đang hoạt động, đến năm 2009, Công ty có dự án đầu tư “Nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái” nếu trường hợp của Công ty thực tế phát sinh như đã nêu thì dự án này là dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây dựng Việt Úc, do vậy dự án của Công ty không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Vĩnh Long được biết và căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT; CS-2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2539/TCT-CS năm 2013 vướng mắc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.651
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122