Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2533/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2533/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 25/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2533/TCT-CS
V/v hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương.
- Công ty TNHH World Mech’ Tech’
(lô B_3B14_CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương)

Tng cục Thuế nhận được công văn số văn bản s 01-2018/CV-TCT ngày 09/3/2018 của Công ty TNHH World Mech’ Tech’ về việc sử dụng hóa đơn tự in. Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, Tng cục Thuế đã có công văn s 470/TCT-CS ngày 02/02/2018 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH World Mech’ Tech’ về việc sử dụng hóa đơn tự in.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ hướng dẫn tại có công văn số 470/TCT-CS nêu trên và tình hình thực tế tại Công ty TNHH World Mech’ Tech’ đ xử lý cụ thể, trường hợp xác định do sơ suất của cơ quan thuế (lỗi hệ thống phần mềm của cơ quan thuế) thì xem xét chấp thuận cho Công ty TNHH World Mech’ Tech’ không phải điều chỉnh lại các số hóa đơn đã lập sai ký hiệu (từ số 0000201 đến số 0000252).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH World Mech’ Tech’ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;

- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2533/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254