Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2527/CT-TTHT về báo cáo tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2010” do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2527/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ban hành: 29/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2527/CT-TTHT
V/v: Báo cáo tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2010”

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh
- Tổng cục Thuế

 

Để tiếp tục thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính về thuế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế nắm vững chính sách thuế cũng như thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh dự định sẽ tổ chức tuần lễ suy nghĩ về thuế với chủ đề: “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế” nhằm mục đích:

1. Nhấn mạnh cho người nộp thuế biết: cơ quan thuế là người luôn lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người nộp thuế

2. Từ lắng nghe ý kiến của nộp thuế sẽ dẫn đến đáp ứng các nguyện vọng của người nộp thuế

3. Từng bước thắt chặt quan hệ tin cậy, tạo niềm tin vào cơ quan thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế luôn luôn là người bạn đáng tin cậy nhất hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

4. Thông qua chương trình, cơ quan thuế muốn tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, các thủ tục hành chính về thuế đã được cải cách đồng thời thông tin cho người nộp thuế về các dịch vụ hỗ trợ mà cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh hiện nay đang cung cấp cho người nộp thuế

Tuần lễ suy nghĩ về thuế dự kiến tổ chức hàng năm vào tuần lễ cuối cùng của tháng 5 hàng năm, năm 2010 là năm đầu tiên thực hiện chương trình tuần lễ “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế” và được tổ chức vào tuần lễ từ ngày 24/05/2010 đến hết ngày 30/05/2010, Cục Thuế TP xin báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng cục Thuế (đính kèm bản kế hoạch tổ chức chương trình tuần lễ suy nghĩ về thuế với chủ đề “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế”)

Cục Thuế TP kính báo cáo Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế xem xét.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TTHT – TCT
- Vụ TCCB – TCT
- Ban Lãnh đạo Cục
- Các Phòng, các CCT quận, huyện
- Lưu (HC, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TUẦN LỄ SUY NGHĨ VỀ THUẾ VỚI CHỦ ĐỀ CỦA NĂM 2010: “LẮNG NGHE Ý KIẾN NGƯỜI NỘP THUẾ”
(Kèm theo văn bản số 2527/CT-TTHT ngày 29/04/2010)

I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1. Nhấn mạnh cho người nộp thuế biết: cơ quan thuế là người luôn lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người nộp thuế

2. Từ lắng nghe ý kiến của nộp thuế sẽ dẫn đến đáp ứng các nguyện vọng của người nộp thuế

3. Từng bước thắt chặt quan hệ tin cậy, tạo niềm tin vào cơ quan thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế luôn luôn là người bạn đáng tin cậy, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

4. Thông qua chương trình, cơ quan thuế muốn tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, thông tin cho người nộp thuế về các dịch vụ hỗ trợ mà cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh hiện nay đang cung cấp cho người nộp thuế

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN TUẦN LỄ LẮNG NGHE Ý KIẾN NGƯỜI NỘP THUẾ:

Tuần lễ suy nghĩ về thuế với chủ đề của năm 2010 sẽ tổ chức từ ngày 24/05/2010 đến hết ngày 30/05/2010

Năm 2010 là năm đầu tiên thực hiện chương trình và dự kiến hàng năm sẽ được tổ chức vào tuần thứ tư của tháng 5 hàng năm.

III. Các hoạt động của tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế:

1. Tổ chức các hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế: Tại Cục thuế TP và các Chi cục thuế quận huyện (Riêng các Chi cục Thuế phối hợp với các Ủy ban nhân dân các quận huyện) tổ chức ít nhất 2 buổi lắng nghe và đáp ứng ý kiến người nộp thuế ngay trong tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế (chậm nhất không quá ngày cuối cùng của tuần lễ tiếp theo)

2. Tổ chức lắng nghe và đáp ứng ý kiến người nộp thuế qua các mạng thông tin điện tử, trang web của Cục Thuế, qua Hệ thống đối thoại doanh nghiệp chính quyền thành phố của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

3. Trong tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế (5 ngày) tổ chức riêng 1 bàn (5 nhân viên) bố trí tại trụ sở cơ quan thuế để trực tiếp trả lời ngay những câu hỏi của người nộp thuế nhận được trong tuần.

4. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, đài (báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi trẻ, Thanh niên, Pháp luật, …) tổ chức thu thập lắng nghe và đáp ứng ý kiến người nộp thuế. Bố trí cán bộ trả lời những ý kiến do người nộp thuế phản ánh thông qua các Báo, đài ngay khi tiếp nhận.

5. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thuế cho 3 trường Đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (các trường sẽ cử 1 đội 3 sinh viên để tham gia cuộc thi), Cục Thuế TP sẽ tổ chức thi vào ngày 30/05/2010

Nội dung thi: thi dưới hình thức bấm chuông trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến pháp luật thuế

Phần thưởng cho chương trình: các Trường có các sinh viên tham gia chương trình sẽ được nhận 1 giấy khen về việc tham gia công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật Thuế trên địa bàn TP.HCM, có giải thưởng cho 3 đội đoạt giải nhất (10 triệu đồng và cúp), giải nhì (7 triệu đồng) và giải ba (5 triệu đồng) và một số giải thưởng phụ cho cổ động viên (3 giải mỗi giải: 100.000 đồng).

Chương trình sẽ được phổ biến trên đài truyền hình trên kênh HTV9 - chương trình phổ biến pháp luật hàng tháng của Cục thuế TP vào ngày thứ bảy đầu tháng tháng 6/2010

6. Tổ chức tuyên truyền cho tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế qua các báo, đài, tờ rơi và các băng rôn trên một số tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh (các Chi cục Thuế quận huyện bố trí một số băng rôn (khẩu hiệu sẽ do Cục thuế thông báo) trước và trong thời gian thực hiện tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế (thời gian trước tuần lễ suy nghĩ về thuế dự kiến khoảng 1 tuần)

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ chịu trách nhiệm về nội dung của toàn bộ chương trình, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động của chương trình và phổ biến cho các Chi cục Thuế để cùng thống nhất triển khai.

Kế hoạch phân công chi tiết cho từng bộ phận, cán bộ thực hiện nội dung chương trình chậm nhất không quá ngày 05/5/2010

- Có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng cục Thuế sau khi đã có kế hoạch, nội dung chi tiết thực hiện chương trình đã được Lãnh đạo Cục duyệt. Thời gian chậm nhất trước ngày 03/5/2010

- Có văn bản gởi các trường đại học tham gia thực hiện chương trình. Thời gian chậm nhất trước ngày 03/5/2010

- Các Chi cục Thuế quận, huyện chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động của Chương trình quy định tại điểm 1, 3, 4 và điểm 6 mục III. Thời gian phổ biến cho các Chi cục Thuế thực hiện vào đầu tháng 5/2010 (dự kiến sẽ triển khai cho các Chi cục Thuế tại cuộc họp giao ban công tác tuyên truyền hỗ trợ vào này 07/05/2010)

- Phòng TTHT phối hợp Phòng Quản trị tài vụ chịu trách nhiệm xây dựng kinh phí và trình lãnh đạo Cục Thuế phê duyệt kinh phí cho chương trình, bố trí hội trường, các phương tiện phục vụ cho chương trình

V. TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH:

- Thống kê số lượng các câu hỏi và trả lời của Cục Thuế TP, các Chi cục Thuế quận huyện trong tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế

- Đánh giá kết quả đạt được trong chương trình, mặt đạt được, không đạt được để rút kinh nghiệm thực hiện năm sau

- Có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân TP và Tổng cục Thuế về kết quả thực hiện chương trình.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2527/CT-TTHT về báo cáo tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2010” do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41