Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2514/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan về việc xử lý tiền phạt chậm nộp thuế

Số hiệu: 2514/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2514/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý tiền phạt chậm nộp thuế

 Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: - Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 331/CV/TCT ngày 16/04/2007 của Tổng công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4 về việc xin miễn phạt tiền lãi do nộp chậm thuế nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến về trường hợp này như sau:

Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì trường hợp của Tổng công ty xây dựng Thuỷ lợi 4 không được miễn phạt chậm nộp thuế.

Do đó để có cơ sở xử lý số tiền phạt chậm nộp của đơn vị, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể trường hợp nợ phạt của Tổng công ty (Số tiền phạt chậm nộp, lý do phạt chậm nộp, ý kiến đề xuất của Hải quan địa phương).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cty XD Thuỷ lợi 4
205 Nguyễn Xí-phường 16-Bình Thạnh,TP.HCM
(Thay trả lời CV số 331/CV-TCT ngày 16/04/2007
của Tổng Cty XD Thuỷ lợi 4; 
- Website HQ.
- Lưu VT, GSQL .. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2514/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan về việc xử lý tiền phạt chậm nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.021
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30