Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 25/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/TCT-ĐTNN
V/v: Sử dụng hóa đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH chế biến trà Tân Nam Bắc

Trả lời công văn số 81/NNST-CV-2005 ngày 01/12/2005 của Công ty TNHH chế biến trà Tân Nam Bắc về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với việc điều chuyển hàng nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5.6, Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các Chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

- Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ đối với hàng hóa điều chuyển nội bộ; sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như trên, trước khi thực hiện phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH chế biến trà Tân Nam Bắc (Lâm Đồng) chuyển tài sản về cho Công ty TNHH chế biến trà Tân Nam Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh (được thành lập từ Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) thì đây là việc điều chuyển tài sản nội bộ trong Công ty, do đó Công ty được lựa chọn 1 trong 2 cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như trên.

Trường hợp Công ty TNHH TFB Việt Nam được thành lập theo Giấy phép Đầu tư số 1914/GPĐC7-BKH-LĐ ngày 26/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là Công ty được tách ra từ Công ty TNHH chế biến trà Tân Nam Bắc mà điều chuyển tài sản, sản phẩm cho Công ty TNHH chế biến trà Tân Nam Bắc thành phố Hồ Chí Minh thì phải sử dụng hóa đơn GTGT để làm chứng từ hạch toán tăng, giảm tài sản của Công ty bên giao và Công ty bên nhận tài sản. Hóa đơn GTGT phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng. Bên nhận tài sản được kê khai thuế GTGT đầu vào và bên chuyển tài sản phải kê khai thuế GTGT đầu ra.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH chế biến trà Tân Nam Bắc được biết và liên hệ với Cục thuế để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 25/TCT-ĐTNN ngày 03/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với việc điều chuyển hàng nội bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.888

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!