Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2489/TCT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đoàn Xuân Toản
Ngày ban hành: 19/06/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày 19/6/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2489/TCT-VP về đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó có đề ra các yêu cầu nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời cho doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp có nguồn lực tài chính phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh;

Đồng thời phấn đấu đến ngày 30/6/2023, số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo tối thiểu bằng với cùng kỳ năm 2022, Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai ngay các công việc sau:

- Tập trung chỉ đạo các bộ phận chức năng của Cục Thuế đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nộp thuế, đồng thời tổ chức giám sát việc xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng phải thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định tại Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 của Tổng cục Thuế.

- Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện hoàn thì khẩn trương ban hành Quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

- Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng chưa đủ điều kiện hoàn thuế hoặc không được hoàn thuế thì Cục Thuế ban hành văn bản thông báo trả lời cho doanh nghiệp biết không được hoàn thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/TB-HT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai ngay các nội dung chỉ đạo trên.

Xem chi tiết tại Công văn 2489/TCT-VP ban hành ngày 19/6/2023.

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2489/TCT-VP
V/v đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26/5/2023, Tổng cục Thuế có Công văn số 2099/TCT-KK về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, tính đến ngày 16/6/2023, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 7.893 quyết định hoàn thuế với số thuế GTGT đã hoàn đạt 30% so với dự toán năm 2023, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2022. Tiến độ giải quyết hoàn thuế vẫn còn chậm và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Để đảm bảo công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời cho doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp có nguồn lực tài chính phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời phấn đấu đến ngày 30/6/2023, số tiền hoàn thuế GTGT đảm bảo tối thiểu bằng với cùng kỳ năm 2022, Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai ngay các công việc sau:

1. Tập trung chỉ đạo các bộ phận chức năng của Cục Thuế đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế, đồng thời tổ chức giám sát việc xử lý hồ sơ phải thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định tại Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 của Tổng cục Thuế.

2. Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đủ điều kiện hoàn thì khẩn trương ban hành Quyết định hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

3. Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế hoặc không được hoàn thuế thì Cục Thuế ban hành văn bản thông báo trả lời cho doanh nghiệp biết không được hoàn thuế theo mẫu số 04/TB-HT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai ngay các nội dung chỉ đạo trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành (để b/c);
- Các đồng chí Phó Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đoàn Xuân Toản

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2489/TCT-VP ngày 19/06/2023 đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.768

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!