Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2487/TCT-PCCS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2487/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2487/TCT-PCCS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Lô Hội
Địa chỉ: 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM

 

Về nội dung kiến nghị của Công ty TNHH TM Lô Hội nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Về thuế TNDN dự kiến hàng năm:

Năm 2007 công ty chúng tôi dự kiến nộp 6.000.000.000 đồng thì mỗi quý nộp 1.500.000.000 đồng. Chúng tôi thấy việc này không công bằng. Đề nghị Tổng cục Thuế xem xét lại.

2. Về chi phí hợp lý: Công ty trợ giúp về nhân đạo rất nhiều: như tài trợ cho học sinh, người nghèo, nuôi bà mẹ Việt Nam anh hùng, bộ đội,... Hiện nay phần chi phí này không được tính vào chi phí hợp lý. Chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân khác với doanh nghiệp Nhà nước. Do vậy, đề nghị Tổng cục Thuế xem lại phần chi phí này cho các doanh nghiệp như chúng tôi.”

3. Cán bộ thuộc cơ quan thuế cần phải nắm rõ và thật kỹ về Luật Thuế cũng như các văn bản có liên quan để đáp ứng những vướng mắc của doanh nghiệp. Cơ quan thuế nên thông báo cho phía doanh nghiệp học luật thuế do cơ quan Thuế tổ chức.

Trả lời:

1. Về thuế TNDN dự kiến hàng năm:

Từ tháng 7/2007 (khi Luật quản lý bắt đầu có hiệu lực) thì người nộp thuế thuộc diện tự khai, thực hiện theo phương pháp khấu trừ, thực hiện kê khai tạm tính theo từng quý và được kê khai vào ngày 30 của quý tiếp theo, việc kê khai tạm tính thuế TNDN theo từng quý, dựa trên doanh thu chịu thuế thực tế phát sinh trong quý, tỷ lệ thu nhập tạm tính, thuế suất thuế TNDN và số thuế TNDN dự kiến miễn giảm trong quý.

2. Về chi phí hợp lý:

Tại điểm 5 Điều 6 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: Không tính vào chi phí hợp lý các khoản sau:

“Các khoản chi phí không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như: chi về đầu tư xây dựng cơ bản; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội nằm ngoài cơ sở kinh doanh; chi từ thiện và các khoản chi khác không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế”.

Theo quy định nêu trên, các khoản như tài trợ cho học sinh, người nghèo, nuôi bà mẹ Việt Nam anh hùng,... là chi từ thiện không được đưa vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.

Về kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để trình các cấp có thẩm quyền khi sửa đổi Luật thuế GTGT.

3. Về công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế:

Trong công tác quản lý thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuế vừa là nhiệm vụ vừa là yêu cầu để đáp ứng nhiệm vụ công tác và để giải đáp kịp thời những vướng mắc của các doanh nghiệp. Cơ quan thuế luôn phối hợp với các ban ngành liên quan để mở các lớp tập huấn không chỉ về chính sách thuế, quản lý thuế mà còn về kế toán... và gửi giấy mời tham dự đến từng doanh nghiệp.

Vấn đề doanh nghiệp đề nghị Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo cục Thuế để áp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để doanh nghiệp biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Lưu: VT, TTHT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2487/TCT-PCCS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017
DMCA.com Protection Status