Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2477/TCT-CS năm 2017 về thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2477/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 07/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2477/TCT-CS
V/v thời hạn nộp tiền cấp quyn khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 270/CT-KTra2 ngày 14/02/2017 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, sau khi có ý kiến của Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 04/5/2017 Tổng cục Thuế có công văn số 1778/TCT-CS gửi lấy ý kiến Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam về thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Ngày 15/5/2017 Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam đã có công văn số 1430/ĐCKS-KTĐCKS (đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu ý kiến của Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam tại công văn số 1430/ĐCKS-KTĐCKS ngày 15/5/2017 nêu trên, căn cứ vào hồ sơ của đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ: KK&KTT; Pháp chế; DNL;
- Web
site TCT;
- Lưu: VT,
CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ
CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2477/TCT-CS năm 2017 về thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242