Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2471/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Số hiệu: 2471/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2471/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Bình;
 
(49 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội)
- Cục hải quan thành phố Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 29/CV-TB ngày 28/03/2007 của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Bình về việc xem xét tạm giải toả cưỡng chế. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1 - Về vấn đề xác định mã số hàng hoá: Căn cứ vào Điểm III-3.1, Mục I phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ kết quả phân tích, phân loại số 76/TCHQ-PTPLMB ngày 16/01/2007 của Trung tâm để quyết định mã số hàng hoá.

Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với tên và mã số hàng hoá do cơ quan hải quan xác định thì cùng với cơ quan hải quan lấy mẫu, thống nhất lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành để giám định (thực hiện theo Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/07/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường). Kết quả của tổ chức giám định chuyên ngành là căn cứ để các bên thực hiện.

2 - Về vấn đề giải toả cưỡng chế: Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Bình được giải toả cưỡng chế làm thủ tục hải quan cho các lô hàng tiếp theo đến hết 30/06/2007; Được áp dụng thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế, nếu không vi phạm các điều kiện khác theo quy định tại điểm 2.1 phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và không có nợ thuế quá hạn, phạm chậm nộp các lô hàng khác.

Giao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm vụ việc trước ngày 30/06/2007.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thanh Bình, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, KTTT .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2471/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.020
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235