Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2469/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2469/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN) đối với quyền mua cổ phiếu

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Công ty General Electric Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được bản Báo cáo thuế của Công ty General Electric Việt Nam trong đó có nội dung về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu dành cho nhân viên của Công ty General Electric Việt Nam. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế TNCN đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu Tổng cục Thuế đã có công văn số 4252 TCT/ĐTNN ngày 22/12/2004 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó đã nêu rõ: “…trường hợp Công ty ở nước ngoài cấp cho các nhân viên làm việc tại Công ty Việt Nam quyền mua cổ phiếu không dùng tiền mặt tại thị trường chứng khoán nước ngoài thì các Khoản thu nhập phát sinh từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của các nhân viên của Công ty Việt Nam…”

Việc xác định thu nhập chịu thuế, quyết toán thuế và thời gian áp dụng được hướng dẫn cụ thể tại công văn số 4252 TCT/ĐTNN ngày 22/12/2004 Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội nghiên cứu, hướng dẫn Công ty General Electric Việt Nam thực hiện theo nội dung công văn 4252 CTC/ĐTNN nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn Công ty General Electric Việt Nam thực hiện.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, TNCN (2b)

  

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số:2469/TCT-TNCN về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu dành cho nhân viên của Công ty General Electric Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.529

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!