Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2465/TCT-KTNB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 27/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2465/TCT-KTNB
V/v giải quyết khiếu nại, giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được đơn Khiếu nại của ông Trần Ngọc Mai và ông Đinh Văn Hiếu cùng ghi ngày 27/05/2008 khiếu nại về việc thoái trả tiền sử dụng đất theo các Quyết định số 183/QĐ-TCT, Quyết định số 184/QĐ-TCT ngày 29/01/2007 đối với ông Đinh Văn Hiếu, và ông Trần Ngọc Mai chưa được thực hiện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có các công văn số 715/CT-TTr1 ngày 08/02/2007 và công văn số 2139/CT-TTr1 ngày 15/05/2007 gửi Tổng cục Thuế với cùng một nội dung kiến nghị việc Chi cục Thuế TP Vũng Tàu không giải quyết giảm 20% tiền sử dụng đất khi nộp tiền sử dụng đất một lần đối với các ông Hiếu, Mai là đúng quy định. Về việc này, Tổng cục đã có công văn chỉ đạo rất cụ thể số 1467/TCT-TTr ngày 18/04/2007 về việc nộp tiền sử dụng đất một lần của các ông Hiếu, Mai: giữ nguyên việc giảm 20% tiền sử dụng đất một lần theo Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 23/08/2000 của Chính phủ cho hai ông Hiếu và ông Mai.

Tổng cục thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết cho các hộ được hưởng chính sách nộp tiền sử dụng đất một lần thì được giảm 20% theo Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 23/08/2000 của Chính phủ theo đúng ý kiến chỉ đạo tại hai Quyết định số 183/QĐ-TCT ngày 29/01/2007 và Quyết định số 184/QĐ-TCT ngày 29/01/2007, công văn số 1467/TCT-TTr ngày 18/04/2007 về việc nộp tiền sử dụng đất một lần của các ông Hiếu, ông Mai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Đinh Văn Hiếu;
- Ông Trần Ngọc Mai;
- Đại diện Tổng cục Thuế tại TPHCM
- CCT TP Vũng Tàu;
- Các Ban CS, PC, Ttra;
- Lưu: VT, KTNB (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2465/TCT-KTNB ngày 27/06/2008 giải quyết khiếu nại, giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!