Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 246/TCT-TTR năm 2015 xem xét, giải quyết vướng mắc liên quan đến việc áp dụng chính sách pháp luật thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 246/TCT-TTR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 21/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 246/TCT-TTR
V/v xem xét, giải quyết vướng mắc liên quan đến việc áp dụng chính sách pháp luật thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 856/BSR-BF-TCKT ngày 23/12/2014 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền trung gửi Bộ Tài chính và công văn số 6034/UBND-CNXD ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi gửi Bộ Tài chính (Công văn do Bộ chuyển đến); Công văn số 853/BSR-BF-TCKT ghi ngày 22/12/2014 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền trung (gọi tắt là Công ty BSR-BF) gửi Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh Quãng Ngãi về việc đề nghị Bộ Tài chính, xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc áp dụng chính sách pháp luật thuế và giải trình kết luận sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Qua xem xét nội dung các Công văn và tài liệu gửi kèm, để có căn cứ báo cáo Bộ xem xét việc xử lý thuế đối với Công ty BSR-BF, Tổng cục Thuế đề nghị: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu thập thông tin, xác minh làm rõ một số nội dung liên quan đến việc chấp hành chính sách pháp luật thuế và quản lý sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Vận tải Việt Thăng, MST 0304102437, địa chỉ: Quận 3 TP. Hồ Chí Minh, kể từ khi thành lập đến thời điểm cơ quan Thuế ra thông báo đơn vị không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, cụ thể:

+ Giấy phép thành lập Công ty; ngành nghề kinh kinh doanh; Công ty chính thức hoạt động và có doanh thu từ thời điểm nào;

+ Việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế (về kê khai, nộp nghĩa vụ thuế, trong đó có việc kê khai và nộp thuế đối với 05 số hóa đơn bán than cám cho Công ty BSR-BF mà Công ty TNHH Vận tải Việt Thăng chưa có thông báo phát hành...); Xác minh về thủ tục chứng từ thanh toán giữa Công ty BSR-BF và Công ty TNHH Vận tải Việt Thăng.

+ Tình hình quản lý và sử dụng hóa đơn;

+ Tình hình nợ đọng thuế của Công ty TNHH Vận tải Việt Thăng (làm rõ tính đến thời điểm cơ quan Thuế ra thông báo đơn vị không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế thì khoản nợ thuế 206.411.204 đồng là khoản nợ thuế gì, kỳ nợ thuế);

+ Các biện pháp quản lý đã áp dụng đến thời điểm Chi cục Thuế Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh ra thông báo Công ty TNHH Vận tải Việt Thăng không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp báo cáo và gửi kèm hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung thực hiện nêu trên về Tổng cục Thuế (Vụ Thanh tra) trước ngày 22/01/2015 để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính trả lời UBND tỉnh và đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- Chi cục Thuế Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- Lưu VT, TTr (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 246/TCT-TTR năm 2015 xem xét, giải quyết vướng mắc liên quan đến việc áp dụng chính sách pháp luật thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112