Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2447/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2447/TCT-PCCS
v/v: hóa đơn chứng từ hạch toán đối với TSCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 546 CT/TT-HT ngày 11/4/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc hóa đơn chứng từ hạch toán đối với tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và Điểm 4 Điều 4 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì: Công ty TNHH chế biến gỗ Hợp Huy không có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp để hạch toán tăng giá trị TSCĐ trong trường hợp đã ứng trước 90% giá trị xây dựng nhà xưởng theo hợp đồng cho Công ty Kiến Đại nhưng Công ty Kiến Đại mới thực hiện được khoảng 50% khối lượng công trình sau đó bỏ trốn.

Để khắc phục sự cố trên, Công ty TNHH chế biến gỗ Hợp Huy đã tiếp tục xây dựng công trình và thực tế đã đưa công trình vào hoạt động sản xuất kinh doanh; để tháo gỡ khó khăn cho công ty, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Đồng Nai kiểm tra, xem xét: Nếu có sự xác định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giá trị công trình xây dựng thì cho phép công ty được hạch toán tăng giá trị và trích khấu hao TSCĐ vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2447/TCT-PCCS ngày 26/07/2005 về việc hóa đơn chứng từ hạch toán đối với tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!