Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2443 TCT/ĐTNN ngày 06/08/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế TNDN của nhà thầu chính

Số hiệu: 2443TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 06/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2443 TCT/ĐTNN
V/v thuế TNDN của nhà thầu chính

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Tổng cục thuế nhận được công văn số 1227/CT-QLDN đề ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Đăk Lăk về vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Nhà thầu Đan Mạch Per Aarsleef A/s thực hiện Dự án thoát nước và vệ sinh TP. Buôn Ma Thuột thuộc Chương trình Hỗ trợ ngành nước tại Việt Nam nhận viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đan Mạch. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3, Điều 5 Hiệp định giữa Chính phủ Vương quốc Đan Mạch và Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam về Chương trình Hỗ trợ Ngành nước tại Việt Nam không quy định việc miễn thuế cho nhà thầu Per Aarsleef A/s. Do đó, Nhà thầu Per Aarsleef A/s thực hiện Dự án nước và vệ sinh TP. Buôn Ma Thuột thuộc đối tượng nộp thuế TNDN và thuế GTGT quy định hiện hành:

1. Thuế GTGT:

Căn cứ Điểm 1.2, Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3 tháng 5 năm 2002 của Bộ Tài chính, trường hợp nhà thầu Per Aarsleef A/s ký hợp đồng với chủ dự án theo giá có thuế GTGT thì chủ dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả. Nhà thầu thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Nhà thầu Per Aarsleef A/s ký hợp đồng với chủ dự án theo giá không bao gồm thuế GTGT thì nhà thầu không phải tính thuế GTGT đầu ra khi lập hoá đơn GTGT cho chủ dự án và được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ dùng để thực hiện công việc đã ký với chủ dự án. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào của Nhà thầu Per Aarsleef A/s thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 4, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và đính kèm xác nhận hoàn thuế GTGT đầu vào của chủ dự án theo hướng dẫn tại công văn số 06 TC-TCT ngày 2 tháng 1 năm 2004 của Bộ Tài chính.

2. Thuế TNDN

Nhà thầu Per Aarsleef A/s thực hiện nộp thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

3. Thuế TNDN

Các cá nhân làm việc cho Nhà thầu Per Aarsleef A/s thực hiện nộp thuế TNCN đối với Khoản thu nhập phát sinh trong thời gian thực hiện công việc của dự án theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đăk Lăk được biết.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 2443 TCT/DTNN
Re: Corporate Income Tax of main contractor

Hanoi, August 06, 2004

 

To: The Taxation Department of Dak Lak province

In response to the Official letter No. 1227/CT-QLDN dated 30 June 2004 of the Taxation Department of Dak Lak province regarding to the corporate income tax (CIT) applicable to Denmark Contractor Per Aarsleef A/s implementing the Project for drainage and hygiene of Buon Ma Thuot city under the Program for Water Sector Assistance of Vietnam receiving grant aid from the Denmark Government, the followings are the opinions of the General Department of Taxation:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2443 TCT/ĐTNN ngày 06/08/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế TNDN của nhà thầu chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.200

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40