Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 244/TCT-CS năm 2015 xác định doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp để thực hiện chính sách thuế do Tổng cục thuế ban hành

Số hiệu: 244/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 21/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 244/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH San Lim Furniture.
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Bàu Xé, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai).

 

Tổng cục thuế nhận được công văn số 12/SL-2014 của Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam đề nghị giải đáp vướng mắc về việc xác định doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp. Về vấn đề này, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 5 Điều 2 Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ quy định:

“5. "Doanh nghiệp KCN" là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong KCN, gồm doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp dịch vụ”.

- Tại công văn số 206/CP-CN ngày 25/02/2003 của Chính phủ về chủ trương xây dựng các KCN tại tỉnh Đồng Nai có nêu:

“1) Đồng ý chủ trương xây dựng các KCN Tam Phước, KCN Bàu Xéo, KCN Long Thành, KCN An Phước và KCN Thạch Phú, tỉnh Đồng Nai...”

- Tại công văn số 1944/TTg-CN ngày 24/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự án KCN Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai có nêu:

“1. Cho phép thành lập khu công nghiệp Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai với quy mô diện tích 502,3 ha”

- Theo nội dung nêu tại công văn số 12/SL-2014 nêu trên thì tại Điều 5 Giấp phép đầu tư lần đầu số 34/GP-ĐN ngày 27/11/2001 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có nêu:

“- Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 10% (Mười phần trăm) lợi nhuận thu được trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

Doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 (bốn) năm kể từ khi sản xuất kinh doanh có lãi và giảm 50% (năm mươi phần trăm) thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 (bốn) năm tiếp theo”.

Do trường hợp của Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam thuộc trường hợp phải chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, Công ty đã lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế theo Nghị định số 27/2003/NĐ-CP mà không nêu cụ thể điều kiện thực tế đáp ứng của Công ty.

Do đó để có đầy đủ cơ sở xem xét, trả lời vướng mắc của Công ty, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có văn bản báo cáo cụ thể đồng thời đề xuất quan điểm xử lý đối với trường hợp của Công ty để Tổng cục Thuế tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổng Cục thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT; CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 244/TCT-CS năm 2015 xác định doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp để thực hiện chính sách thuế do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127