Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2422/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2422/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2422/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 660/CT-KTr1 ngày 10/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội:

- Căn cứ quy định tại Khoản 23 Điều 1 Luật số 31 /2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc Hội:

- Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính v hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn s1736/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 03/5/2017 về chính sách thuế.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và báo cáo của Cục Thuế:

Đối với trường hợp kỳ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế thuộc thời điểm Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực và số thuế GTGT đề nghị hoàn của người nộp thuế qua kiểm tra Cục Thuế xác định toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của kỳ đề nghị hoàn là các chi phí phát sinh trước ngày 01/7/2016, ngày 03/5/2017, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 1736/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Lào Cai nghiên cứu công văn s 1736/TCT-CS , thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lào Cai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ(TCT): CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK 3b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2422/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


470

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104