Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2420/TCT-CS năm 2017 áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2420/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2420/TCT-CS
V/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Thái An;
(Địa chỉ: 422 Phạm Văn Bạch, phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)
- Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Nhất Trí Cao.
(Địa chỉ: thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5391/VPCP-ĐMDN ngày 25/5/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Thái An, công văn số 5392/VPCP-ĐMDN ngày 25/5/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Nht Trí Cao về đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (bản photocopy kèm theo).

Về kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Thái An, Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Nhất Trí Cao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 10 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-QTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Thái An, Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Nhất Trí Cao được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Ho
àng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- VP, Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
-
Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT. CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2420/TCT-CS năm 2017 áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227