Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2411/TCT-CS về việc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2411/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2411/TCT-CS
V/v giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài Gòn.

Trả lời công văn số 385/VP-BSG ngày 26/03/2008 của Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài Gòn về việc kiến nghị giá tính thuế TTĐB, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1.1 Mục IV Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ hướng dẫn: “1.1 Người nộp thuế sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Tại điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế TTĐB:

 “- Đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB được tiêu thụ qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân do cơ sở thương mại bán ra.

Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định tại điểm 8đ, Phần D Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng công ty Bia Rượu NGK Sài Gòn có các chi nhánh, cửa hàng chuyển sang công ty cổ phần thương mại không còn phụ thuộc Tổng công ty thì giá tính thuế TTĐB và việc kê khai, nộp thuế TTĐB đối với sản phẩm bia sản xuất tại các nhà máy của Tổng công ty và bia nhãn mác của Tổng công ty sản xuất tại các nhà máy bia hợp tác sản xuất với Tổng công ty như sau:

- Về kê khai, nộp thuế TTĐB: các nhà máy sản xuất bia phải kê khai, nộp thuế TTĐB cho toàn bộ số hàng hoá với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Về giá tính thuế TTĐB : giá tính thuế TTĐB là giá giao sản phẩm bia sang công ty thương mại chưa có thuế GTGT nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân do công ty thương mại bán ra. Trường hợp giá bán làm căn cứ tính thuế thấp hơn 10% so với giá bán bình quân do công ty thương mại bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định tại điểm 8đ, Phần D Thông tư số 119/2003/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài Gòn biết và đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2411/TCT-CS về việc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.157
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236