Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 241/TCT-CC năm 2015 trả lời vướng mắc về thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 241/TCT-CC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Quang Tiến
Ngày ban hành: 21/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 241/TCT-CC
V/v trả lời vướng mắc về thuế nhà thầu.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2
(Địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 364/CV ngày 06/10/2014 của Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) về việc đề nghị không thu thuế nhà thầu đối với trường hợp Công ty mua linh kiện, khung gầm, động cơ ô tô của nhà thầu nước ngoài có kèm theo bảo hành. Về vấn đề này, sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các tài liệu thực tế do Cục Thuế TP Hà Nội cung cấp sau khi Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4137/TCT-CC về việc mua linh kiện, khung gầm, động cơ ô tô có cam kết bảo hành sản phẩm của nhà thầu nước ngoài có trong hồ sơ thanh tra Công ty. Theo đó, điều khoản bảo hành trong các hợp đồng với nhà thầu được thực hiện duy nhất dưới hình thức đổi linh kiện, vật tư khi linh kiện, khung gầm, động cơ đã nhập khẩu bị lỗi, hỏng trong thời hạn bảo hành (nhưng thực tế chưa phát sinh việc phải đổi linh kiện lỗi, hỏng). Căn cứ quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (văn bản có hiệu lực thi hành tương ứng với thời kỳ Công ty được thanh tra) và thực tế nêu trên, Tổng cục Thuế xác định nghĩa vụ thuế nhà thầu đối với trường hợp của Công ty như sau:

- Thuế TNDN đối với khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam khi cung cấp linh kiện, khung gầm, động cơ ô tô có cam kết bảo hành của Nhà thầu nước ngoài, Công ty có nghĩa vụ kê khai và nộp thay cho nhà thầu theo tỷ lệ ấn định đối với hoạt động thương mại.

- Thuế GTGT đã thu tại khâu nhập khẩu trên toàn bộ giá trị hàng hóa và giá trị bảo hành và theo báo cáo của Công ty thực tế không phát sinh trường hợp phải đổi linh kiện, do đó, nhà thầu nước ngoài không phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty và Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và xác định lại nghĩa vụ thuế nhà thầu tại Biên bản thanh tra thuế ngày 13/12/2013 theo nội dung hướng dẫn tại công văn này và các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng với thời kỳ thanh tra. Công văn này thay thế công văn số 4137/TCT-CC ngày 24/9/2014 của Tổng cục Thuế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục thuế TP Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, CC (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
Nguyễn Quang Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 241/TCT-CC năm 2015 trả lời vướng mắc về thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.629
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238