Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2409/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 22/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2409/TCT-ĐTNN
v/v: thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2005

Kính gửi Công ty Sanyo Engineering & Construction Inc

Trả lời công văn số 01/2005-SEC ngày 15/6/2005 của Công ty Sanyo Engineering & Construction INC về thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty Sanyo Engineering & Construction INC (nhà thầu phụ nước ngoài) ký Hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc của hợp đồng ký giữa nhà thầu chính và Bên Việt Nam ký hợp đồng, mà bên Việt Nam đã kê khai, nộp thuế GTGT và TNDN cho toàn bộ hợp đồng thì nhà thầu phụ nước ngoài không phải kê khai, nộp thuế đối với giá trị hợp đồng đã ký với nhà thầu chính (nếu có chứng từ chứng minh đã nộp thuế).

Về kê khai nộp thuế: theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty Sanyo Engineering & Construction INC có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra; giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp thì Công ty Sanyo Engineering & Construction INC đăng ký với Cục thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuế TNDN theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu. Công ty Sanyo Engineering & Construction INC đã đăng ký nộp thuế theo quy định nêu trên, nếu tiếp tục ký các hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ thì phải tiếp tục đăng ký, nộp thuế GTGT và TNDN theo phương pháp này.

Về thực hiện đăng ký chế độ kế toán đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Vụ Chế độ kế toán - Bộ tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn HuyếnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2409/TCT-ĐTNN ngày 22/07/2005 về thuế nhà thầu nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.068

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!