Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 24/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Định mức chi phí qui hoạch xây dựng

Số hiệu: 24/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 05/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng Định mức chi phí qui hoạch xây dựng.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 172/CV-QH ngày 28/10/2005 của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn cách tính tỷ trọng hồ sơ qui hoạch. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí qui hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là căn cứ để xác định chi phí cho việc lập các đồ án qui hoạch xây dựng và do tổ chức lập đồ án qui hoạch quản lý trên cơ sở hợp đồng giao nhận thầu và sử dụng để chi cho công việc lập đồ án qui hoạch. Vì vậy, trong định mức chi phí qui hoạch xây dựng một số công việc cụ thể như hồ sơ qui hoạch không xác định tỷ lệ chi phí trong đồ án qui hoạch xây dựng; Việc xác định chi phí này do tổ chức lập đồ án qui hoạch xác định và bảo đảm chi phí cho việc lập đồ án qui hoạch xây dựng không vượt định mức chi phí qui hoạch xây dựng đã được qui định. Nội dung, yêu cầu và số lượng sản phẩm của đồ án qui hoạch xây dựng thực hiện theo qui định hiện hành.

Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương căn cứ ý kiến trên của Bộ Xây dựng để thực hiện./.

 

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)



 
Đinh Tiến Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 24/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Định mức chi phí qui hoạch xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.237
DMCA.com Protection Status