Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 23TCT/ĐTNN về việc thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 23TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 23TCT/ĐTNN
V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Quảng Bình
- Cục thuế tỉnh Nghệ An

 

Trả lời công văn số 899CT/TTr1 ngày 22/11/2004 của Cục thuế tỉnh Nghệ An; số 839 BC/CT-QLDN ngày 17/12/2004 của Cục thuế tỉnh Quảng Bình về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 trong liên danh KCT thi công dự án Quốc lộ 1A đoạn Vinh - Đông Hà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: các bên hợp danh nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo Luật đầu tư nước ngoài; Bên hợp doanh Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật áp dụng đối với các doanh nghiệp trong nước.

Căn cứ quy định trên thì đối với số lợi nhuận được chia của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) từ hợp đồng liên doanh KCT sau khi trừ đi phần thuế tạm nộp từ liên doanh (tương ứng với tỷ lệ chia lợi nhuận trong liên danh), Tổng công ty phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trong nước theo quy định tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCty XDCTGT4;
- Lưu VP (HC), B.ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 23TCT/ĐTNN về việc thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116