Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2397TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2397 TCT/ĐTNN
V/v Thủ tục hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Tập đoàn Ebara Nhật Bản

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số đề ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Tập đoàn Ebara Nhật Bản về thủ tục hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với Tập đoàn Ebara là Nhà thầu chính thực hiện tiểu dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ nông Gia Thuận tỉnh Bắc Ninh”, thuộc Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3 tháng 5 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, trường hợp Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng là dự án ODA được NSNN đầu tư không hoàn lại và Tập đoàn Ebara Nhật Bản là nhà thầu chính cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho Dự án theo giá không có thuế GTGT thì Nhà thầu Ebara Nhật Bản được hoàn lại thuế GTGT đầu vào đối với những hàng hoá, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng đã ký với chủ dự án.

Trường hợp Nhà thầu chính Ebara Nhật Bản uỷ quyền cho nhà thầu phụ Ebara Việt Nam làm thủ tục hoàn thuế GTGT thì Nhà thầu Ebara Nhật Bản phải có thư uỷ quyền đính kèm hồ sơ hoàn thuế GTGT đứng tên Nhà thầu chính theo hướng dẫn tại Điểm 4, Mục II, Phần D thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên và công văn số 06 TC/TCT ngày 21 tháng 1 năm 2004 của Bộ Tài chính. Nhà thầu chính phải nộp thuế TNDN và các loại thuế khác theo quy định hiện hành đối với giá trị hợp đồng được thanh toán. Các cá nhân làm việc cho nhà thầu chính phải nộp thuế TNDN theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Ebara Nhật Bản được biết và đề nghị Tập đoàn Ebara Nhật Bản liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2397 TCT/ĐTNN ngày 04/08/2004 của Tổng cục Thuế về việc thủ tục hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.174.110