Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2396/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với vốn góp bằng quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2396/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2396/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế đối với vốn góp bằng quyền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà.

Trả lời công văn số 210/CT-THNVDT ngày 17/1/2008 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về việc chính sách thuế TNDN đối với hoạt động góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 quy định thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật” không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty Thiên Nhân II được UBND tỉnh Khánh Hoà giao đất để thực hiện dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà, Công ty đã nộp tiền sử dụng đất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu Công ty sử dụng một phần diện tích đất (thuộc dự án) đã được xây dựng cơ sở hạ tầng để góp vốn liên doanh theo quy định của pháp luật thì giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất góp vốn liên doanh này không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Khánh Hoà biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Cục TCDN, Cục QLCS;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2396/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với vốn góp bằng quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122