Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2384/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2384/TCT-TS
v/v: giá tính LPTB và thuế CQSDĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 7135/CT-THDT ngày 12/7/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc áp dụng giá nhà, đất để thu lệ phí trước bạ (LPTB) và thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế CQSDĐ năm 1994 và Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về LPTB thì giá đất để tính thuế CQSDĐ và LPTB là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định theo khung giá của Chính phủ phù hợp thực tế ở địa phương.

Do đó, trường hợp nhà đất do các Công ty kinh doanh nhà ở xuất hóa đơn bán nhà cho người mua trước ngày 01/01/2005, nhưng sau ngày 01/01/2005 Công ty và/ hoặc người mua nhà mới nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính thì xác định giá tính thuế CQSDĐ và LPTB như sau:

- Giá đất theo giá do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định áp dụng tại thời điểm nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Giá nhà theo giá ghi trên hóa đơn bán nhà nhưng tối thiểu phải bằng giá nhà do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định tương ứng áp dụng tại thời điểm nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

  

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số : 2384/TCT-TS ngày 21/07/2005 về việc áp dụng giá nhà, đất để thu lệ phí trước bạ (LPTB) và thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.838

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!