Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2382/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2382/TCT-TS
v/v: kinh phí triển khai phân hạng đất

Hà Nội,, ngày 21 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 6265/CT-TH&DT ngày 24/6/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc cấp kinh phí triển khai phân hạng đất tính thuế, lập sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp (thuế SDĐNN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2b, Mục II, Thông tư số 54/2005/TT-BTC ngày 30/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 107/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế giai đoạn 2005-2007 thì các chi phí cho hoạt động chi thường xuyên của các Cục thuế đã được xác định trong tỷ lệ (%) trên tổng số thu thực nộp vào ngân sách nhà nước hàng năm do Tổng cục Thuế giao.

Đối với khoán chi phí thực hiện phân lại hạng đất sau 10 năm và lập sổ bộ thuế SDĐNN đến hộ gia đình, cá nhân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là khoán chi không thường xuyên, chưa được xác định trong tỷ lệ (%) khoán chi. Tuy nhiên, trong khi chưa xác định lại tỷ lệ khoán chi đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội tự sắp xếp, bố trí trong nguồn kinh phí khoán.

Trường hợp kinh phí khoán theo tỷ lệ (%) của Cục thuế thành phố Hà Nội không bảo đảm nhu cầu chi cho nhiệm vụ công tác đột xuất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao thì Cục thuế có thể báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để được hỗ trợ nhằm phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, TS

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số : 2382/TCT-TS ngày 21/07/2005 việc cấp kinh phí triển khai phân hạng đất tính thuế, lập sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp (thuế SDĐNN) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.595

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142