Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2381/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động nhượng bán vườn chè, cà phê do Tổng cục thuế ban hành

Số hiệu: 2381/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2381/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời công văn số 1896 /CT-TT&HT ngày 21/12/2007 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về việc chính sách thuế đối với hoạt động nhượng bán vườn chè, cà phê; Tổng cục thuế có ý kiến như sau :

1. Về thuế GTGT: 

Trường hợp các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần được nhà nước giao đất tự trồng vườn chè, cà phê hoặc được tiếp quản vườn chè, cà phê từ sau giải phóng tiếp tục sản xuất kinh doanh, nay chuyển nhượng lại giá trị vườn cây chè, cây cà phê cho hộ nông dân (không bao gồm giá trị đất) và các vườn cây chè, cây cà phê này đã được hạch toán là TSCĐ và tính khấu hao. Do đó hoạt động chuyển nhượng trên là chuyển nhượng TSCĐ và chịu thuế GTGT theo thuế suất là 10% (Điểm 3.28 mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính).

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Theo qui định tại điểm 4 Mục IV Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì hoạt động chuyển nhượng vườn cây nêu trên phải nộp thuê thu nhập doanh nghiệp.. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng doanh thu thu được do chuyển nhượng vườn cây ( không bao gồm giá trị đất ) trừ giá trị còn lại của vườn cây trên sổ sách kế toán và các khoản chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2381/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động nhượng bán vườn chè, cà phê do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57