Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 237/TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 237/TCT/NV7

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 237/TCT/NV7 NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC VƯỚNG MẮC VỀ CHÍNH SÁCH THU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 137/CV-CT ngày 21/12/2001 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ về vướng mắc trong chính sách thu tiền sử dụng đất (SDĐ); Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Tại mục II, phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền SDĐ đã quy định các mức thu tiền SDĐ khi chuyển mục đích SDĐ. Theo đó tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất mà không phải nộp tiền SDĐ khi được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích SDĐ sang đất ở phải nộp tiền SDĐ.

Trường hợp tổ chức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, nay được phép chuyển sang làm đất ở phải nộp tiền SDĐ, nhưng được trừ số tiền trả cho người chuyển nhượng quyền SDĐ, nếu tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; Quy định này cũng được áp dụng cho cả trường hợp khi được phép chuyển sang làm đất chuyên dùng phải nộp tiền SDĐ quy định tại khoản 12, Điều 1, Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai.

2. Tổ chức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, khi được phép chuyển sang làm đất chuyên dùng phải nộp tiền SDĐ. Trường hợp, nếu tổ chức sử dụng đất đó có dự án sản xuất, kinh doanh thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư trong nước thì sẽ được xét giảm tiền SDĐ theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

3. Theo quy định khoản 2, phụ lục I, Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì: Đất xây dựng nhà máy điện, trạm biến thế điện, đường dây thông tin, đường dây tải điện, bến xe, bến tàu, bến phà, bến cảng, đài khí tượng thuỷ văn... thuộc đối tượng không phải nộp tiền thuê đất. Trường hợp tổ chức được giao sử dụng các loại đất nói trên dùng một phần diện tích đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh khác ngoài mục đích được giao thì phải nộp tiền thuê đất đối với phần diện tích đó.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cần Thơ biết và thực hiện.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc vướng mắc chính sách thu liên quan đến đất đai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.018

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!