Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2368/TCT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán Thuế thu nhập cá nhân của bà Lê Thị Kim Dung do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2368/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Đình Quang
Ngày ban hành: 04/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2368/TCT-TNCN
V/v Nơi nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNCN của bà Lê Thị Kim Dung

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

Bà Lê Thị Kim Dung
(Địa chỉ: Ấp Thạch Phú, Xã Đồng Thạnh, Gò Công Tây, Tiền Giang)

 

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư đề ngày 12/6/2012 của Bà Lê Thị Kim Dung đề nghị được hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2011. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 6, Điều 14 Chương II, Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn:

“6. Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh:

“…b.3) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:

b.3.1) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập”.

- Công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/2/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2010 đã hướng dẫn: “… Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế 10% thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú…”

- Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/1/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2011 hướng dẫn; “Trường hợp cá nhân quyết toán thuế tại nơi cư trú thì nơi cư trú là Chi cục Thuế  nơi cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú”.

Vận dụng các hướng dẫn nêu trên: Trường hợp năm 2011 Bà Kim Dung có thu nhập từ tiền hoa hồng phân phối sản phẩm tại một nơi là Công ty TNHH Tầm nhìn Việt Nam, đã khấu trừ 10% thuế trên thu nhập thì Bà nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế nơi cư trú. Cơ quan thuế nơi cư trú được xác định là Chi cục thuế nơi Bà thường trú hoặc tạm trú.

Tổng cục Thuế trả lời để Bà Lê Thị Kim Dung được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp Chế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Ngô Đình Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2368/TCT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán Thuế thu nhập cá nhân của bà Lê Thị Kim Dung do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.045

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241