Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2363/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2363/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2363/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông – Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2864/BQLDA-TCKT ngày 9/11/2007 của Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh (Ban QLDA) về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.2.2, Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA hướng dẫn: “Chủ dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ, hoặc chủ dự án ODA được Ngân sách Nhà nước cấp phát một phần và một phần cho vay lại, được phê duyệt trước ngày 29/5/2001 (là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT để thực hiện dự án ODA như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này.

Trường hợp chủ dự án ODA giao thầu cho các nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) thực hiện xây lắp công trình, cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho dự án ODA theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra khi lập hoá đơn thanh toán với chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng để xây dựng công trình hoặc sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, cung cấp theo hợp đồng ký với chủ dự án ODA như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này”.

Theo điểm 2.2 công văn số 7711/TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính thì: Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại và dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, chủ dự án phải xác định đúng đối tượng được hoàn thuế GTGT và đối tượng nộp thuế GTGT trên cơ sở hợp đồng đã được phê duyệt, cụ thể: nếu hợp đồng đã ký và được phê duyệt bao gồm số thuế GTGT và chủ dự án không được cấp vốn để trả thuế GTGT thì chủ dự án thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, nhà thầu chính nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành; nếu hợp đồng đã ký và phê duyệt không bao gồm thuế GTGT thì chủ dự án không phải trả thuế GTGT và nhà thầu chính thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

Tại điểm 7.2 Công hàm trao đổi giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và Chính  Phủ Nhật Bản ngày 28/3/2000 liên quan đến thực hiện dự án sử dụng vốn ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ quy định: Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ miễn cho các Công ty Nhật Bản hoạt động với tư cách là nhà cung cấp. nhà thầu và/hoặc nhà tư vấn tất cả các khoản thuế và phí tài chính tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo quy định của khoản vay.

Căn cứ Mục VII, Phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn ODA vay của Chính phủ Nhật Bản là vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, hợp đồng ký giữa Ban QLDA với Nhà thầu chính Nhật Bản với giá không bao gồm thuế GTGT thì Ban QLDA không phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN thay cho Nhà thầu chính Nhật Bản. Nhà thầu chính Nhật Bản được miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ và được hoàn thuế GTGT đối với phần giá trị khi mua sắm hàng hoá, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với chủ dự án.

Trường hợp Ban QLDA đã nộp thuế GTGT, thuế TNDN thay cho Nhà thầu chính Nhật Bản để thực hiện Dự án thì Ban QLDA được hoàn trả lại số thuế đã nộp hoặc trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo (nếu có).

Tổng cục Thuế trả lời để Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2363/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6