Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 236/TCT-THTK của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn chỉ tiêu kê khai đăng ký thuế đối với doanh nghiệp

Số hiệu: 236/TCT-THTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 17/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 236/TCT-THTK
V/v: Trả lời Cục thuế Hà Tây về các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký mã số thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Hà Tây 

 

Trả lời công văn số 1236 CT/TH&XLDL ngày 19/12/2005 của Cục thuế Hà Tây về hướng dẫn chỉ tiêu kê khai đăng ký thuế đối với doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hồ sơ đăng ký thuế được coi là hợp lệ khi có đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại phần II, mục 3, khoản 3.1 - Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh và phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể đăng ký được mã số thuế kịp thời, nếu doanh nghiệp chưa có đầy đủ thông tin kê khai về tài khoản ngân hàng, kho bạc, kế toán trưởng, cơ quan Thuế tạm chấp nhận bỏ trống các thông tin này trên tờ khai và doanh nghiệp vẫn được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế nếu đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên.

Sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc và có kế toán trưởng thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm kê khai bổ sung các thông tin này với cơ quan Thuế. Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp kê khai bổ sung theo quy định tại phần I, mục 6 - Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về Thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Đề nghị cục thuế tỉnh Hà Tây căn cứ hướng dẫn chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, THTK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Đình Vu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 236/TCT-THTK của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn chỉ tiêu kê khai đăng ký thuế đối với doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168