Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 236/BTC-TCHQ năm 2015 về chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp chế xuất bán vào thị trường nội địa của Bộ Tài chính

Số hiệu: 236/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 236/BTC-TCHQ
V/v chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của DNCX bán vào thị trường nội địa

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.
(Địa ch: Khu Công nghiệp Yên Bình I, Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 354/SEVT-FIN ngày 11/11/2014 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) về việc xác định mức thuế suất và phương pháp tính trị giá tính thuế của sản phẩm sản xuất bán vào thị trường nội địa, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Nội dung đề nghị của SEVT tại văn bản nêu trên tương tự như đề nghị của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại công văn số 0208/14-FIN/SEV. Vấn đề này Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn số 16166/BTC-TCHQ ngày 21/11/2013 và công văn số 13893/BTC-TCHQ ngày 01/10/2014. Đề nghị SEVT tham khảo 2 công văn nêu trên để thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc thì báo cáo Bộ Tài chính chi tiết trường hợp phát sinh và đề xuất hướng xử lý.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- TCT. Nguyễn Ngọc Túc (để biết);

-
Lưu: VT, TCHQ (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 236/BTC-TCHQ năm 2015 về chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp chế xuất bán vào thị trường nội địa của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79