Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 235/TCT-DNL năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng và xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 235/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Thủy
Ngày ban hành: 21/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 235/TCT-DNL
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trả lời công văn số 4730/EVN-TCKT ngày 24/11/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị xem xét sửa đổi một số điểm liên quan đến việc hoàn thuế GTGT và xác định số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế GTGT:

Tại Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, đề xuất của EVN cho phép doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT nếu có số thuế GTGT đầu vào lũy kế liên tục ba tháng chưa được khấu trừ hết là không có cơ sở để giải quyết.

2. Về kê khai, nộp thuế đối với các nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN:

Tại Khoản 4, Điều 4, Chương II Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định:

“Đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.”

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 11247/BTC-TCT ngày 23/8/2013 và Tổng cục Thuế đã có công văn số 5233/TCT-DNL ngày 24/11/2014 hướng dẫn EVN thực hiện, đề nghị EVN thực hiện theo các công văn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, TCDN, CST, PC (BTC);
- Vụ CS, PC, KK&KTT, DTTT (TCT);
- Phó TCT Cao Anh Tuấn để b/c;
- Lưu: VT, TCT (VT, DNL (2b)).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 235/TCT-DNL năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng và xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.359
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127