Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2348/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2348/TCT-TS
v/v; thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Cục thuế tỉnh Kon Tum
Công ty TNHH Lâm sản Trường Sơn

Công ty TNHH Lâm sản Trường Sơn có Đơn khiếu nại số 20/CT-KN ngày 28/3/2005 về thu tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp theo Quyết định số 256/QĐ-UB ngày 4/9/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 89/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính; điểm a, khoản 1, mục I Thông tư số 02 TC/TCT ngày 4/1/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP nêu trên thì người sử dụng đất được nhà nước giao đất và/ hoặc người sử dụng đất được nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và làm muối nếu được nhà nước cho phép sử dụng vào mục đích khác thì phải nộp tiền sử dụng đất.

Theo hồ sơ gửi kèm theo Đơn khiếu nại số 20/CT-KN ngày 28/3/2005 của Công ty TNHH Lâm sản Trường Sơn thì Công ty nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của chủ sử dụng đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp (số 777/QĐ-UB và 779/QĐ-UB ngày 10/8/1994), sau đó Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Quyết định số 256/QĐ-UB ngày 4/9/1997 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng thì không thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 89/CP nêu trên. Trường hợp Công ty TNHH Lâm Sản Trường Sơn đã nộp tiền sử dụng đất đối với thửa đất được chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 256/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thì được thoái trả tiền sử dụng đất đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Kon Tum kiểm tra kỹ hồ sơ nộp tiền sử dụng đất của Công ty TNHH Lâm sản Trường Sơn, nếu đúng như nội dung nêu trên thì thực hiện thoái trả tiền sử dụng đất cho Công ty theo đúng chế độ và thủ tục quy định; Công văn này thay thế Công văn số 3799 TCT/TS ngày 17/11/2004 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2348/TCT-TS ngày 19/07/2005 về thu tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.690

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!