Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2340/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2340/TCT-PCCS
v/v: xử phạt vị phạm hành chính về in hóa đơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 841 ngày 16/6/2005 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk về việc xử phạt vị phạm hành chính về in hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn: Trường hợp Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bản Đôn được Cục thuế tỉnh Đắk Lắk có công văn chấp thuận cho in vé tự in, nhưng Công ty không trực tiếp ký hợp đồng in mà ủy quyền cho Chi nhánh Công ty cổ phần Bảo hiểm Tây Nguyên ký hợp đồng với Xí nghiệp in Gia Lai để in số vé trên, nếu hợp đồng ủy quyền in vé theo đúng quy định của pháp luật, việc in vé thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên thì được coi là hợp pháp và không bị xử phạt vi phạm hành chính về in, phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn.

2/ Trường hợp Ban quản lý chợ Quảng Phú được Cục thuế tỉnh Đắk Lắk chấp thuận cho in 20.000 vé thu phí vệ sinh, nhưng Ban quản lý chợ đã in 30.000 vé, tăng 10.000 vé so với công văn chấp thuận của Cục thuế thì Cục thuế thu hồi 10.000 vé và xử phạt ban quản lý chợ theo Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2340/TCT-PCCS ngày 19/07/2005 về việc xử phạt vị phạm hành chính về in hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.641

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!