Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2337/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2337/TCT-PCCS
v/v: chính sách về thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005

Kính gửi Cục thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 273 CT/THDT ngày 7/4/2005 của Cục thuế tỉnh Nghệ An hỏi về thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê tàu định hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 23 Mục II, Phần A, Điểm 1.2d Mục III Phần BĐiểm 6 muc II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

Công ty cổ phần vận tải biển và thương mại Nghệ An có cho Công ty TNHH DEAWOO MARTIME có trụ sở ở Hàn Quốc thuê tài định hạn đáp ứng đủ các điều kiện sau: có hợp đồng cho thuê tầu định hạn; tàu được sử dụng vận chuyển hành khách, hàng hóa hoặc sử dụng vào mục đích khác ngoài lãnh thổ Việt Nam; số tiền thanh toán cho dịch vụ này phải thanh toán qua Ngân hàng thì dịch vụ cho thuê tàu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì hoạt động cho thuê tàu định hạn nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào.

Các dịch vụ khác cung cấp trực tiếp cho việc thuê tàu để vận tải quốc tế như thuyền viên, thực phẩm, nhiên liệu, nước, bảo hiểm… thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2337/TCT-PCCS ngày 19/07/2005 về thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê tàu định hạn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.169

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!