Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2335/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2335/TCT-PCCS
v/v; xử lý vi phạm thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005

Kính gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 218/CT-TTr1 ngày 24/1/2005 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin ý kiến về xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cơ sở kinh doanh thuê vận chuyển vật tư, hàng hóa và nhận hóa đơn không hợp pháp: Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Khoản 1 quy định: “Cơ quan thuế ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau đây: a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ;” và tại Khoản 2 quy định: “Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô tương đương để ấn định thu nhập chịu thuế;…”

Theo quy định nêu trên, cơ sở kinh doanh thực tế có thuê các đơn vị vận chuyển vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng không có hóa đơn của chính đơn vị vận chuyển của mình mà lại sử dụng hóa đơn của đơn vị khác khi thanh toán tiền vận chuyển thì:

- Bên đi thuê vận chuyển không được khấu trừ thuế GTGT ghi trên các hóa đơn nêu trên theo hướng dẫn tại Điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Chi phí thuê vận chuyển ghi trên các hóa đơn trên không được hạch toán vào chi phí tính thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm 4, Mục IV, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP .

- Cơ quan thuế căn cứ giá vận chuyển của cơ sở kinh doanh có cùng ngành nghề tại địa phương để ấn định giá vận chuyển đối với dịch vụ vận chuyển khi xác định thu nhập chịu thuế, đồng thời tùy theo tính chất, mức độ vi phạm xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp, không có cơ sở kinh doanh vận tải cùng ngành nghề để so sánh thì có thể lấy theo mức giá vận chuyển cùng thời điểm có hóa đơn, chứng từ hợp pháp của chính doanh nghiệp làm căn cứ xác định chi phí vận chuển để ấn định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2335/TCT-PCCS ngày 19/07/2005 về xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cơ sở kinh doanh thuê vận chuyển vật tư, hàng hóa và nhận hóa đơn không hợp pháp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!