Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2327/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2327/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 28/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2327/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình hoàn thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO);
(19D Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang)
- Cục Hải quan An Giang

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 754/NAVICO-KTTC ngày 13/4/2009 của Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO) về vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình xét hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Cục Hải quan An Giang (công văn có gửi cho Cục Hải quan An Giang), về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Đề nghị Cục Hải quan An Giang đối chiếu chứng từ thanh toán qua ngân hàng của lô hàng xuất khẩu với các thông tin trong hồ sơ xuất khẩu; nếu các thông tin trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng phù hợp với hồ sơ xuất khẩu, riêng tên người mua có sai lỗi chính tả và chữ Company được viết tắt là Co thì đề nghị chấp nhận chứng từ thanh toán là hợp lệ để xét hoàn thuế cho Công ty.

- Trường hợp Cục Hải quan An Giang thấy chứng từ thanh toán Công ty cung cấp chưa đủ cơ sở để xét hoàn thuế thì đề nghị chuyển hồ sơ hoàn thuế của Công ty sang kiểm tra trước hoàn thuế sau theo đúng quy định tại điểm 3.2 Mục IV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Nam Việt, Cục Hải quan An Giang biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2327/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


985
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122