Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2316/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2316/TCT-TVQT
v/v: in vé trhu phí đường bộ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5948/CT-AC ngày 25/5/2005 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc đấu thầu in vé thu lệ phí cầu đường; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ qui định tại Điều 2, Điều 3 Mục I; Điều 9 Mục II của Chế độ thống nhất phát hành và quản lý các loại biểu mẫu chứng từ thu chi ngân sách Nhà nước, ban hành kèm theo Quyết định số 554 TC/QĐ/CĐKT ngày 02/8/1997 của Bộ Tài chính thì: Các loại vé thu phí cầu, đường bộ (gọi chung là vé thu phí đường bộ) là chứng từ thu Ngân sách Nhà nước thuộc loại đặc biệt. Các loại chứng từ thu chi Ngân sách Nhà nước khi in phải tổ chức đấu thầu theo qui định (trừ các loại biểu mẫu, chứng từ thu chi Ngân sách Nhà nước thuộc loại đặc biệt).

- Căn cứ điểm 1, điểm 6 công văn số 9359TC/TVQT ngày 02/10/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị, phương tiện làm việc thì: Khi in ấn các loại ấn chỉ đặc biệt trong đó có các loại vé thu phí, lệ phí, có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên phải thực hiện đấu thầu theo qui định. Hình thức đấu thầu là: Đấu thầu hạn chế.

Căn cứ các qui định trên đây thì các loại vé thu phí đường bộ do Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh in ấn phát hành, khi in có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên phải thực hiện đấu thầu theo qui định, có thể áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu. Căn cứ danh sách các Nhà in đã được Tổng cục Thuế chấp thuận, Cục thuế tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu để chọn nhà in phù hợp, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu chất lượng, thời gian và phối hợp quản lý chặt chẽ các loại vé đường bộ theo qui định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Đại diện TCT tại TP.HCM
- Lưu VT, TVQT (AC)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2316/TCT-TVQTvề việc đấu thầu in vé thu lệ phí cầu đường do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.949

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!